define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); (Be)tekenen

Tekenen wat je bezig houdt…

Aan de hand van tekenopdrachten uit creatief therapeutische inzichten.

De tekeningen hebben geen technisch of artistiek doel, maar maken wel duidelijk wat je bezig houdt.

(of je ziet wat kinderen op dit moment zo bezig houdt!)