define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); GezelligTYD

GezelligTYD? CreaZelllig!

Meer Tyd voor Creativiteit én Gezelligheid! 

Dat er regelmatig groepen in wijken samen komen,

koffie of thee erbij en samen Tyd maken om iets te maken….

Haken, breien of een papieren activiteit.

We zijn in onze wijk gestart CreaZellig….wellicht volgen er nog meer wijken!

Creativiteit en Gezelligheid de Lucht in laten gaan!!!!