define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Waar sta jijzelf?

Ten opzichte van elkaar….

Een workshop vanuit de Systeemgerichte theorie:

Dat wat je doet en hoe de omgeving reageert, staat deels onder invloed van hoe je je opstelt tegenover de ander en elkaar.

In deze workshop aandacht voor het invoelen van de effecten die onstaan als je vanuit een andere positie naar dezelfde situatie kijkt!